Koronka do Miłosierdzia Bożego – mówiona jak odmawiać

Koronka do Miłosierdzia Bożego – mówiona jak odmawiać

Sposób odmawiana Koronki do Bożego Miłosierdzia:

  • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
  • 1x Ojcze nasz
  • 1x Zdrowaś Maryjo
  • 1x Wierzę w Boga
  • 1x Ojcze Przedwieczny
  • 10x Dla Jego bolesnej męki

W ten sposób robimy 5x, aż dojdziemy do końca różańca.

Na zakończenie:

  • 3x Święty Boże
  • 3x O Krwi i Wodo
  • 3x Jezu, ufam Tobie.
  • W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).