Afazja – co musisz wiedzieć?

Afazja – co musisz wiedzieć?

Afazja to zaburzenie komunikacji, które może wpływać na zdolność mówienia, czytania, pisania i rozumienia języka. Czytaj dalej, aby uzyskać kompletny przewodnik po afazji i sprawdzić, czy leczenie dzieci z afazją jest możliwe.

Czym jest afazja? Jest spowodowana uszkodzeniem części mózgu kontrolujących język. Istnieje wiele różnych rodzajów afazji, które mogą wpływać na ludzi na różne sposoby. Najczęstszym typem afazji jest afazja Wernickego, która powoduje, że ludzie nie są w stanie mówić ani rozumieć wypowiadanych słów.

Objawy afazji:

  • Trudności w mówieniu,
  • Trudności w zrozumieniu wypowiadanych słów,
  • Zanik umiejętności czytania lub pisania,
  • Niezdolność do wyrażania się werbalnie lub pisemnie.

Afazja może być spowodowana udarem, uszkodzeniem mózgu lub innymi chorobami wpływającymi na mózg. Może się to również zdarzyć po operacji mózgu lub po tym, jak dana osoba doznała urazu głowy. Osoby z afazją mają problemy z komunikowaniem swoich myśli i uczuć, rozumieniem słów innych ludzi lub wywoływaniem płynnej mowy. Mogą nie wiedzieć, co jest nie tak lub dlaczego mają te problemy.

Jakie są rodzaje afazji?

Afazja to zaburzenie komunikacji, które może wystąpić po udarze lub urazie mózgu. Może wpływać na Twoją zdolność mówienia, rozumienia mowy, czytania i pisania. Istnieją dwa rodzaje afazji: receptywna i ekspresyjna. Afazja receptywna występuje, gdy ktoś nie może zrozumieć tego, co słyszy lub czyta, a afazja ekspresyjna ma miejsce, gdy ktoś nie może wyrazić swoich myśli słowami.

Nierzadko zdarza się, że osoby z afazją receptywną mają trudności ze zrozumieniem tego, co mówią inni, szczególnie jeśli osoba z afazją receptywną ma słabe widzenie, utratę słuchu lub hałas w tle. Mogą również mieć trudności ze zrozumieniem pisanych zdań i słów na znakach.

Co powoduje afazję?

Istnieją trzy główne kategorie afazji: Broca, Wernickego i globalna. Każda kategoria ma swoje własne objawy i metody leczenia. Leczenie zaburzeń językowych u dorosłych zwykle obejmuje terapię logopedyczną i terapię zajęciową. Leczenie dzieci zwykle obejmuje terapię logopedyczną, aby pomóc im w ich wymowie i terapię zajęciową, aby pomóc im w ich zdolnościach motorycznych.

Jak leczyć kogoś, kto ma afazję?

Afazja może wpływać na twoją zdolność mówienia i rozumienia języka, a także może wpływać na twoje umiejętności pisania. Leczenie afazji zależy od rodzaju afazji, którą masz. Jeśli cierpisz na dyzartrię apraksyjną, terapia mowy może pomóc Ci odzyskać część utraconych zdolności mowy.

Materiał Partnera