Modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych do św Józefa

Modlitwa w sprawach trudnych i beznadziejnych do św Józefa

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, otocz nas swoją ojcowską opieką. Błagamy Cię o to przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i przez Niepokalane Serce Maryi.

O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi możliwymi uczy­nić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na sprawy swoich dzieci.

W trudnościach, w cierpieniach, które nas przytłaczają, biegniemy do Ciebie z ufnością. Racz wziąć w swoje miłosierne dłonie tę ważną i trudną sprawę, która jest przyczyną naszego niepokoju. Spraw, aby jej szczęśliwe zakończenie przyniosło chwałę Bogu, a dobro oddanym Tobie sługom.
O ukochany święty Józefie, który nigdy nie byłeś na próżno wzywany, Ty, którego autorytet jest tak wielki u Boga, iż można mówić: „W niebie święty Józef raczej rozkazuje niż prosi”, o dobry Ojcze, błagaj za nami Jezusa, proś Maryję. Bądź naszym Orędownikiem u Boskiego Syna, dla któ­rego na ziemi byłeś ojcem, żywicielem, troskliwym, kochającym i wiernym obrońcą. Bądź naszym Orędownikiem u Maryi, której byłeś tak bardzo kochającym i nawzajem kochanym Oblubieńcem.

Dodaj do całej swojej chwały i tę – Orędownika w trudnej sprawie, którą Ci powierzamy.
Wierzymy najmocniej, że możesz wysłuchać nasze życzenie i oswobodzić nas od trosk, które nas przytłaczają, i od goryczy, jakimi dusza nasza jest napełniona. Mamy też wielką ufność, że nie zaniedbasz niczego na korzyść strapionych, którzy Cię o to błagają.
Skłaniając się do Twoich stóp, o dobry święty Józefie, prosimy Cię pokornie, wejrzyj na nasze łzy, okryj nas płaszczem Twego miłosierdzia i błogosław nam.

Amen.